METRO Praha

METRO Praha
Elektromontážne a zámočnícke práce na rekonštrukciách starých trás Metra v Prahe a hlavne uvedené montáže na nových staniciach a trasách Metra – N. Butovice – depo Zličín, ako aj stanice Černý Most. Subdodávky pre ČKD DIZ a.s. Praha.
Výber z ďalších akcií:
– Elektromontážne a zámočnícke práce – opravy a rekonštrukcie staníc Metra Praha po povodniach.
– Elektromontážne a zámočnícke práce na povrchových a banských pracoviskách výstavby novej trasy Metra Praha, subdodávka pre Metrostav a.s. Praha.