Kompresorové stanice

Kompresorové stanice
– Slovenský plynárenský priemysel a.s Bratislava – dodávka a montáž, oprava tlakovzdušnej stanice TVS2 v Jabloňove n. Turňou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Turkmenistán – Sovetabat – elektromontážne práce, subdodávka pre ČKD-DIZ a.s. Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Kompresorová stanica tranzitného plynovodu Veľké Kapušany a mapa spolupráce s ČKD-DIZ a.s. Praha na kompresorových staniciach v rámci ČR a SR. V rámci subdodávky prevádzané elektromontážne, stavebné a zámočnícke práce.