Subdodávky pre ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Výber subdodávok pre ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Stavebné, elektromontážne a zámočnícke práce na akciách: Pivovar Prešov,              ČOV Prešov, ČOV Plzeň , Vodáreň Podolí Praha, Kontiliatie VSŽ KE, Hlinikáreň Žiar n. Hronom, Podzemný zásobník plynu Třanovice, Kongresové centrum Praha a.p.
Z ďalších akcií:
– ÚV Želivka
– RTC Nelahozeves (MERO),
– Důl ČSM Ostrava, rekonštrukcia ťaž. zariadenia