Subdodávky pre Hutné stavby a.s. Košice

Výber subdodávok pre Hutné stavby a.s. Košice
Stavebné, elektromontážne, zámočnícke a zváračske práce na akciách:  Zimný štadión Košice,  Priemyselná banka Košice,  US – Steel  VSŽ  Košice, Tesla  Košice,                      SCP Ružomberok, Kultúrny dom Ružomberok.