Subdodávky pre Hutné montáže a.s. Košice, Ostrava

Výber subdodávok
pre Hutné montáže a.s. Košice, HM Ostrava

Zámočnícke a zváračské práce na akciách: Slovnaft Bratislava, Palma Bratislava, Železiarne Podbrezová, SCP Ružomberok, VSŽ Košice a p.