Poskytované služby

Elektromontážne práce:
Firma zamestnáva pracovníkov so skúškami z odbornej spôsobilosti v elektrotechnike na základe vyhlášky č. 718/2002 Z. z., a na základe vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ; §21; 22; 23 uvedenej vyhlášky.

Zváračské práce:
Firma zamestnáva pracovníkov so skúškami na spôsob zvárania a rozsahom oprávnenia: ZE1; ZG1; ZM1.

Zámočnícke práce
:
Jedná sa o zámočnícke práce na stavbách klasických murovaných ako aj o konštrukcie montovaných hál a stavieb. Pracovníci vlastnia osvedčenia o prácach vo výškach a osvedčenia viazačov bremien.

Stavebné práce:
Firma zamestnáva pracovníkov s praxou na rôznych stavbách uvedených v referenciách firmy, kde sme sa zúčastňovali formou dodávok alebo subdodávok. Jednalo sa o novostavby, ako aj celkové alebo čiastkové rekonštrukcie.                                                      

Externé služby:
Projekty kompresorovní a rozvodov stlačeného vzduchu – NAVICOMPRESS, viac info